Polski Ład w nieruchomościach

Polski Ład– ma wprowadzić liczne zmiany w systemie podatkowym. Jest to program, który według zapowiedzi partii rządzącej ma pomóc krajowej gospodarce w odbudowie po kryzysie związanym z epidemią COVID. Jak wypłynie to na rynek nieruchomości? Jakich zmian możemy oczekiwać? Między innymi na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym wpisie.

Istotne zmiany dotyczące nieruchomości to m.in.:

Sposób rozliczania się z najmu.
Najem prywatny ma być rozliczany wyłącznie ryczałtem, a więc znika rozliczenie według skali.
Dotąd podatnicy, którzy nie wybrali ryczałtu byli zobowiązani do rozliczania przychodów na zasadach (od 17% i 32% w zależności od zarobków). Jego wysokość obliczana była od dochodu, czyli od przychodów pomniejszonych o koszty, do których zaliczyć możemy m.in. remonty, zakup nowych mebli i sprzętu, ogrzewanie czy wywóz śmieci. Ryczałtowiec płaci podatek w wysokości 8,5% od przychodu, od którego nie odlicza kosztów. Co oznacza, że stracą ci podatnicy, którzy mieli wysokie koszty uzyskiwania dochodu z tytułu wynajmu. Zmiany te mogą sprawić, iż nowymi kosztami zostaną obarczeni najemcy, co realnie wpłynie na koszt wynajmu nieruchomości.

Brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.
Przykładowo, wynajmowane jest mieszkanie, które kosztowało 360 000 zł. Suma kosztów za media i do administracji wynosi łącznie 1000 zł, przychody z najmu to kwota 3000 zł miesięcznie. W nieruchomościach użytkowanych powyżej 5 lat, mamy możliwość odliczenia niepieniężnego kosztu jakim jest amortyzacja. Dzięki przyspieszonej stawce amortyzacyjnej wynoszącej 10% rocznie, możemy po stronie kosztów doliczyć kwotę 3000 zł miesięcznie (360 000 zł / 10 lat / 12 miesięcy). Dzięki temu wykazywaliśmy księgową ‘stratę’ z wynajmu. W przypadku wejścia w życie braku amortyzacji nieruchomości, nie będzie możliwości wyzerowania należnego podatku w przypadku najmu prywatnego. Co jest istotne, powyżej opisana zmiana dotyczy zarówno najmu prywatnego, jak i każdej innej formy najmu (przez działalność gospodarczą, spółkę, zarówno na cele mieszkaniowe, jak i inne).

Zakup mieszkanie bez wkładu własnego.
Aktualnie, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości, należy dysponować wkładem własnym w wysokości od 10% wartości nieruchomości. Często taką kwotę trudno jest uzbierać osobom młodym i mniej zamożnym, co w praktyce zamyka im drogę do zakupu mieszkania. Istnieje plan, w którym to państwo pokryje od 10 do 20% kwoty kredytu (ale nie więcej niż 100 tys. zł), co zastąpi wkład własny. Warunkiem skorzystania z nowego kredytu jest nieposiadanie na własność żadnego mieszkania ani domu. Jeśli w trakcie spłaty kredytu rodzina kredytobiorcy powiększy się o drugie lub kolejne dziecko, BGK spłaci część kredytu- tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł w przypadku trzeciego lub kolejnego dziecka.

Bony mieszkaniowe.
Jest to forma jednorazowej dotacji z państwa, która pomaga w nabyciu mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Dotychczas pojawiały się informacje o dwóch rodzajach bonu, społecznym i rodzinnym. Społeczny bon mieszkaniowy ma być przeznaczony dla osób, które nie mają własnego mieszkania, a ich dochody uniemożliwiają uzyskanie kredytu. O bon może się starać osoba prowadząca gospodarstwo domowe, w którym żaden z członków nie posiada na własność innej nieruchomości. Kwota wsparcia zależeć będzie od wielkości gospodarstwa domowego. Osoba samotna może liczyć na 5 tys. zł, bezdzietne małżeństwo na 10 tys. zł, a małżeństwo z 1 dzieckiem na 25 tys. zł lub 40 tys. zł przy dwójce dzieci. Żeby otrzymać bon, trzeba będzie spełniać kryterium dochodowe, czyli mieć zarobki uniemożliwiające otrzymanie kredytu w banku (nie dotyczy starań o mieszkanie ze spółdzielni).
Rodzinny bon mieszkaniowy ma być wsparciem dla rodzin z co najmniej trójką dzieci lub osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Bon ten będzie mógł być przeznaczony na te same cele, co w przypadku bonu społecznego, ale również na sfinansowanie zakupu mieszkania na własność lub kosztów budowy domu jednorodzinnego.

Dom do 70 mkw. bez pozwolenia.
Polski Ład zakłada też ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych o powierzchni do 70 m kw, budynki te muszą być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne. Przy budowie domów do tego metrażu nie będzie trzeba powoływać kierownika budowy ani też prowadzić dziennika budowy. Domy będą jednak musiały być zgodnie z planem miejscowym lub w przypadku jego braku, wymagać będą uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ciężko przewidzieć konsekwencje jakie pojawią się po wprowadzeniu nowego programu rządowego, z pewnością zmiany te będą mieć realny wpływ na rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce. Istnieje ryzyko wzrostu cen nieruchomości oraz kosztów wynajmu. Wywołać je może łatwiejszy dostęp do kredytów i zwiększony popyt na mieszkania. Nie można jednak zapomnieć, że głównym powodem wprowadzenia wyżej wymienionych zmian ma być łatwiejszy dostęp do zakupu nieruchomości, w szczególności ma być to pomoc dla biedniejszych Polaków oraz rodzin wielodzietnych.
Można więc zaryzykować stwierdzenie, że powyżej opisane zmiany sprawią, że Polski Ład będzie korzystny finansowo dla tych, którzy zarabiających mniej i niekorzystny dla zarabiających więcej.

Udostępnij na Facebook Udostępnij na Twitter Udostępnij na Google

Zostaw komentarz