Opodatkowanie dochodów z najmu prywatnego

Zakup nieruchomości inwestycyjnej to coraz chętniej wybierany sposób na ulokowanie swoich oszczędności. Wynajmując mieszkanie, uzyskujemy konkretne dochody, ale aby nieruchomość była wynajmowana legalnie najlepiej poinformować o tym Urząd Skarbowy. To jaką kwotę będziemy musieli zapłacić zależy od formy opodatkowania, którą wybierzemy. Jest to o tyle istotne, że wybór formy może znacznie zmienić finalną kwotę dochodu z najmu. Będąc osobą prywatną mamy możliwość skorzystania z dwóch możliwości: skala podatkowa i ryczałt od najmu. Jaka forma jest bardziej opłacalna i czym się kierować w momencie wyboru?

Skala podatkowa

Wybierając rozliczenie na zasadach ogólnych opodatkowaniu będzie podlegał dochód, a więc przychód pomniejszony o wszystkie koszty jego uzyskania. Do kosztów zaliczyć można odsetki od kredytu hipotecznego – jeżeli kredytujemy nieruchomość na wynajem, ale również inne koszty np. zakup wyposażenia, wydatki związane z bieżącymi remontami, opłaty za media, koszty ubezpieczenia czy odpisy amortyzacyjne. W zależności od uzyskanego dochodu należy zapłacić 17% podatku od kwoty do 85 528 złotych lub 32% powyżej tej kwoty. Osoby, które posiadają dochód wyłącznie z wynajmu nieruchomości i rozliczają się na zasadach ogólnych mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku, podatek zostanie naliczony dopiero od momentu przekroczenia tej kwoty.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Drugą, częściej wybieraną przez właścicieli nieruchomości opcją jest rozliczanie się za pomocą ryczałtu. Jest to prostsza metoda odprowadzania podatku. W takim przypadku opodatkowaniu podlega cały przychód z najmu, co oznacza, że nie możemy zmniejszyć kwoty opodatkowania o ponoszone koszty jego uzyskania. Stawka ryczałtu jest niższa i wynosi 8,5% dla kwoty do 100 tys. zł lub 12,5% od przychodu przekraczającego tę kwotę. Rozliczając się ryczałtem nie mamy możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Ryczałt można rozliczać miesięcznie lub kwartalnie. Jeżeli zdecydujemy się na ryczałt, to musimy pamiętać, że podatek zapłacimy od całej kwoty, którą przeleje nam najemca, dlatego tak ważne jest aby zapisy umowy jasno określały, iż opłaty za media będą uiszczane przez lokatora. Jednocześnie płatności przez najemcę powinny być rozdzielone na dwa przelewy – oddzielnie za czynsz oraz oddzielnie za media. Jeśli właściciel, również jako osoba prywatna, wystawia fakturę najemcy, to opłata za media nie powinna być pozycją na fakturze.

Kwestia rozliczenia podatku to istotna kwestia, która może mocno wpłynąć na ostateczną wysokość dochodu. Którą z opcji wybierzemy w głównej mierze zależy od indywidualnej sytuacji, od tego co będzie dla nas korzystniejsze i zagwarantuje nam niższy podatek. Rozliczenie się skalą podatkową może wydawać się mniej korzystne, jednak nie zawsze musi być to prawdą. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o sposobie rozliczania się z najmu, należy przede wszystkim dokonać obliczeń, które pozwolą na określenie, jaka forma opodatkowania wynajmu nieruchomości jest dla nas najlepsza. Wszystkim naszym klientom udzielamy informacji, jaki sposób rozliczenia byłby w ich przypadku optymalny. Dzięki czemu często udaje się nam zminimalizować należny podatek do zera. W jaki sposób to zrobić? Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij na Facebook Udostępnij na Twitter Udostępnij na Google

Zostaw komentarz